Cách dùng hoành phi câu đối đúng cách
Tư Vấn

Cách dùng hoành phi câu đối đúng cách

Thông thường Hoành Phi, Cuốn Thư Câu Đối, Cửa Võng được dùng cho nhà thờ của dòng họ, nhà thờ tổ. Đối với nhà gỗ kiểu cổ ba gian hai trái, có thể dùng hoành phi hoặc cuốn thư (cuốn thư cũng giống hoàn...
Read More