Tin Tức

Cho thuê website đồ đồng Nam Định

Hiện nay do không có nhu cầu và điều kiện kinh doanh mặt hàng đồ đồng.Chúng tôi đang có nhu cầu cho thuê lại website này.Hiện tại website đang có thứ hạng tốt về một số từ khóa về đồ đồng Ý Yên, Nam Đ...
Read More
Tin Tức

Nguồn gốc và ý nghĩa hoành phi câu đối

Treo Hoành Phi Câu Đối, Cuốn Thư Câu Đối trong thờ cúng gia tiên, dòng họ là nét đẹp truyền thống lâu đời của cha ông ta. Nhìn vào bàn thờ gia tiên, có thể thấy được gia phong của một gia đình người V...
Read More
Cách dùng hoành phi câu đối đúng cách
Tư Vấn

Cách dùng hoành phi câu đối đúng cách

Thông thường Hoành Phi, Cuốn Thư Câu Đối, Cửa Võng được dùng cho nhà thờ của dòng họ, nhà thờ tổ. Đối với nhà gỗ kiểu cổ ba gian hai trái, có thể dùng hoành phi hoặc cuốn thư (cuốn thư cũng giống hoàn...
Read More